Obuka za državne službenike na temu ˝Upravljanje projektnim ciklusom˝ – Modul 3

logo_ba

22. i 23. decembra 2012. godine održan je posljednji, treći modul obuke na temu ˝Upravljanje projektnim ciklusom˝ za državne službenike u prostorijama Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine.

Državni službenici i namještenici iz sedam općina Federacije BiH su završili i posljednji, treći modul obuke iz Upravljanja projektnim ciklusom. Treći modul obuke imao je za cilj da učesnike upozna sa kompletnim aplikacionim paketom za EU fondove.

Za početak posljednjeg modula, učesnici su prezentirali, ranije napisane, prijedloge projekata. Ostali učesnici su ocijenili iste, te se zatim pristupilo upoznavanju učesnika sa aplikacionim paketom za EU fondove. Treneri TKO Izbor Plus su učesnicima prezentirali smjernice za aplikanta, punu aplikacionu formu, PADOR identifikaciju, koncept notu, kriterije za odabri projekata za finansiranje iz EU fondova, najčešće greške prilikom pripreme i podnošenja projektnih prijedloga na javne pozive. Također, predstavljeno je kako se administrativno i finansijski upravlja projektom, kao i kako se sprovodi monitoring i evaluacija samog projekta.

Na kraju posljednje dvodnevne obuke učesnicima su podjeljeni certifikati za sudjelovanje na tri modula obuke na temu ˝Upravljanje projektnim ciklusom˝.

U nastavku Vam donosimo galeriju slika sa posljednjeg modula obuke.