Završen Trening za trenere (ToT)

MTS Trainigs (2)

Tokom aprila 2013. godine, treneri Trening i konsalting organizacije Izbor Plus održali  su dva modularna Treninga za trenere (ToT) u Zenici i Doboju.  Obuku je prošlo ukupno 24 učesnika iz poslovnog sektora i javne uprave BiH. Treninzi ToT  su realizirani u sklopu MTS II projekta koji implementira UNDP u Bosni i Hercegovini.

Cilj ovog treninga bio je da se doprinese povećanju broja trenera koji će biti osposobljeni da isporuče treninge za lokalnu samoupravu Bosne i Hercegovine prema najvećim standardima aktivne/participativne obuke, koristeći tehnike učenja odraslih.

Obuke su se odvijale u dva grada sa dvije grupe učesnika, u Zenici i Doboju. Obuka je imala koncept od dva model i ukupna obuka je trajala četiri dana za svaku grupu.  Učesnici su imali priliku da nauče i prakticiraju učesničke tehnike kao što je  igra uloga, studija slučaja, prezentacijske vještine, bujica ideja, simulacija, demonstracija. Nadalje, učesnici su razgovarali i prakticirali Kolbov ciklus učenja odraslih, gdje su imali priliku da procijene i vlastiti način učenja. Poznato je da postoje četiri stila učenja: aktivisti, mislioci, teoretičari i praktičari. Na kraju drugog modela učesnici su imali priliku da dizajniraju i simuliraju jednočasovnu radionicu gdje su na kreativan način imali priliku pokazati stečeno znanje i vještine kroz intenzivnu obuku ToT.

U nastavku Vam donosimo galeriju slika sa održanih treninga za trenere u Zenici i Doboju.