O nama

tko izbor plus1 logo

Trening i konsalting organizacija «Izbor plus» (skraćeno TKO «Izbor Plus») je  bosanskohercegovačka neprofitna organizacija osnovana 2002. godine s ciljem jačanja kapaciteta organizacija/institucija kroz davanje treninga i usluga savjetovanja  iz oblasti institucionalnog jačanja i projektnog planiranja i implementacije, educiranja vladinih institucija i pojedinaca, a sve u svrhu jačanja demokratskih procesa i bržeg uključivanja u evropske i svjetske integracijske procese.

Osnivači organizacije su grupa trenera koji su kroz rad na implementaciji različitih programa, a prije svega  bosanskohercegovačkog DemNet programa stekli zavidno iskustvo u  radu sa organizacijama civilnog društva. Kroz rad sa preko 100 organizacija civilnog društva iz Bosne i Hercegovine osnivači organizacije došli su do spoznaje o potrebi osnivanja organizacije koja bi nudila raznovrsne usluge iz oblasti organizacionog jačanja i svega ostalog što je na direktan ili indirektan način vezano za rad vladinog i nevladinog sektora, a što doprinosi  jačanju demokratskih procesa.

Misija organizacije je: «Izgradnja kapaciteta organizacija i institucija  i stvaranje uslova za njihov samoodrživi razvoj»

Uzimajući u obzir sve okolnosti okruženja u kojem djeluju TKO «Izbor Plus» se opredijelila za slijedeće programsko strateške smjerove razvoja:

1.      Institucionalno jačanje organizacija i institucija,

2.      Razvoj saradnje s institucijama vlasti i

3.      Izgradnja modela praćenja (monitoringa) i procjene (evaluacije) organizacija

 

U radu se organizacija oslanja na mrežu saradnika izvan Bosne i Hercegovine i ima pristup i saradnju sa ekspertima iz regiona jugoistočne Evrope.

Organizacija smo zainteresovana i otvorena za sve vidove saradnje sa organizacijama sličnog profila iz regije i kao takva slobodna  uputiti poziv za uspostavljanje kontakata  kao i jačanje saradnje.

TKO Izbor plus je razvio  niz treninga koji imaju za cilj da učesnike dodatno stručno usavrše. Obuke su vezane za  planiranje, pisanje i implementaciju projekata kao i set obuka koje su posvećene  efikasnijoj komunkiciji i prezentacijskim vještinama koristeći  metodološki pristup „korak po korak“.

Treninzi su osmišljeni tako da u potpunosti zadovoljavaju potrebe učenja odraslih  kojima je potreban bazični ili napredni trening. Trajanje treninga može varirati od 1 dan do 6 dana intenzivne interaktivne obuke.

Također TKO Izbor Plus ima široku lepezu tehničke pomoći koju pruža organizacijama prilikom pisanja prijedloga projekta (pomoć u izradi logičkog okvira, pomoć pri popunjavanju aplikacijske forme, pomoć u izradi budžeta i slično), izradi strateškog plana itd.

Ono što nas čini posebnim je naša metodologija koja ima karakteristike:

uključivanja - blisko radimo sa korisnicima i ohrabrujemo participatorne pristupe u radu. Ovo znači da je za nas prvenstveno važno da gradimo dobre odnose sa učesnicima obuka ;

transparentnost, otvorenost i iskrenost u radu, sa izvrsnim komunikacijskim vještinama kombinujući  ih sa  istančanim osjećajem za humor koji nam pomaže prilikom rušenja  barijera u samom procesu učenja;

profesionalnost u radu;

neovisnost i objektivizam u smislu ulaganja u naše profesionalne relacija sa učesnicima obuka.

 

Naši motivisani i inspirišući treneri imaju desetogodišnje iskustvo kako u BiH tako i u regiji Zapadnog Balkana.  Treneri su posvećeni kodeksu prakse kontinuiranog razvoja: „Koliko je to  moguće, učenje i rad moraju biti integrisani. To znači da sve zaposlene treba ohrabriti da uče iz problema, izazova i uspjeha u svojim svakodnevnim aktivnostima“.

TKO Izbor Plus koristi aktivne modele obuke kroz interaktivne metode učenja kao što je studija slučaja, fokusirana diskusija, individualna refleksija, grupni rad, kvizovi, simulacije, debate, rad na stvarnim slučajevima,  feedback, ozbiljno uzimajući u obzir iskustvo učesnika obuke. Naše metode učenja su praktične prirode i vrlo bogate vizuelnim elementima.

Ukoliko ste voljni da učite, naša odgovornost je da vas stimulišemo, motivišemo i  inspirišemo na različite načine koristeći  različite  aktivne tehnike učenja odraslih .

„Deklaracija o učenju“ (Honey,1998):

·            Učenje je kompleksno i višeznačno, pokriva različite pojmove, kao što su znanje, vještine, uvidi, uvjerenja, vrijednosti, stavovi i navike.

·            Učenje se može odvijati individualno, ali i kolektivno u grupama i organizacijama.

·            Znanje se može steći iz svakog iskustva – neuspjeha, uspjeha ili nečeg između.

·            Učenje je istovremeno i proces i rezultat.

·            Učenje može biti rast u istom smjeru ili transformacija.

·            Učenje može biti svjesno i nesvjesno.

·            Učenje može biti planirano i neplanirano.

·            Rezultati učenja mogu biti željeni ali i neželjeni.

·            Nema učenja bez promjene.

·            Učenje ima moralnu dimenziju.

                                                                                                               Srdačno  Tim Izbor Plus