Usluge

Program treninga:

– Organizaciono upravljanje / Razvoj Upravnog odbora

– Strateško planiranje

– Namicanje sredstava

– Pisanje prijedloga projekata

– Javno zagovaranje/zastupanje

– Razvoj liderstva i demokratski menadžment

– Izgradnja tima

– Trening za trenere

– Razvoj volontera i volonterskih programa u NVO sektoru

– Marketing

– Upravljanje projektnim ciklusom

– Poboljšanje transparentnosti i odgovornosti lokalne uprave/profesionalnih organizacija

– Vještine upravljanja konfliktom

– Monitoring i evaluacija (praćenje i procjena)