PCM

Upravljanje projektnim ciklusom ili Project Cycle Management (PCM) je tehnika koju je 1992. godine usvojila Europska komisija i koja predstavlja set alata i praktičnih tehnika za dizajniranje i upravljanje projektom. PCM je kompleksan pristup, naročito na nivou EU, za dizajniranje projekata velike vrijednosti i značaja za države članice, države u procesu pridruživanja, vodeće institucije i organizacije. Upravljanje projektnim ciklusom nekoliko faza koje ćemo Vam prikazati na sljedećem grafičkom prikazu.

PCM faze

Jako je bitno da se jedna faza u potpunosti završi da bi se moglo započeti sa drugom. Kraj jedne faze je pretpostavka za početak druge.

Detaljan pregled cjelokupnog procesa Upravljanja projektnim ciklusom možete pronaći u brošuri ˝Planiranje projekta koristeći logički okvir˝ koju je Trening i konsalting organizacija Izbor Plus 2011. godine izdala. Ovo je kratki priručnik koji prati trening Upravljanje projektnim ciklusom (PCM) i fokusira se na opis projektnog ciklusa, metodologije koja produžava ˝vijek jedne projektne ideje˝ i omogućava da se razvijaju relevantni projekti u skladu sa prioritetima države i donatora, te daje opis logičkog okvira (log frame) kao nezaobilaznog instrumenta projektnog ciklusa koji se koristi u fazi formulacije, ugovaranja, implementacije i evaluacije.

Brosura

U narednim sekcijama na našoj web prezentaciji možete ukratko pročitati ključne stvari o svim fazama Upravljanja projektnim ciklusom (PCM).