Trenutni projekti

Zajedno partneri

Naša organizacija, TKO Izbor Plus ovu godinu započela je sa partnerskim  implementiranjem projekta pod nazivom ˝Socio-ekonomsko osnaživanje žrtava mina i njihovih porodica kroz pružanje poslovnog obrazovanja i mogućnosti zapošljavanja u BiH˝ čiji je glavni nositelj Arbeiter-Samariter-Bund iz Njemačke. Pored naše organizacije kao partner učestvuje još i  Udruženje “Eko Sportska Grupa”. Projekat je podržan od strane EU.

Projekt kao opći cilj ima da doprinese socio-ekonomskoj inkluziji žrtava mina i njihovih porodica u društvu u smislu podrške Strategiji protuminske aktivnosti Bosne i Hercegovine, dok specifični cilj projekta da stvori mogućnosti za zapošljavanje 240 ekonomski ugroženih žrtava mina ili članove njihovih porodica kroz pružanje poslovnih obuka i poslovnih grantova za stvaranje mogućnosti zaposlenja u regijama na koje se projekat odnosi.

Glavne ciljne grupe prema kojima je projekt orjentiran su nezaposlene, ekonomski i socijalno ugrožene žrtve mina i njihove porodice, porodice koje ovise o preminulim ili teško onesposobljenim žrtvama mina, srednja i mala preduzeća koja su voljna da zaposle žrtve mina u sklopu projekta i lokalne vlasti u 19 opština/općina (Trebinje, Banja Luka, Kotor Varos, Doboj, Stolac, Cazin, Velika Kladusa, Bihac, Bosanska Krupa, Stari Grad, Center, Novi Grad, Ilidza, Hadzici, Gorazde, Lukavac, Bugojno, Donji Vakuf, Gornji Vakuf-Uskoplje) i Brčko Distriktu.

Ovaj projekt bi trebao da traje minimum 24 mjeseca, a u tom periodu bi trebalo da se implementira niz aktivnosti, a najvažnije su pružanje poslovnih obuka, odabir 240 korisnika kojima će biti dodijeljeni grantovi kroz natječaje, kao  i poslovno savjetovanje, konsalting i monitoring provedbe biznis planova.

Rezultati koji se očekuju po završetku implementiranja ovog projekta su da je najmanje 480 žrtava mina ili članova njihovih porodica povećali svoje poduzetničke vještine putem specijaliziranih poslovnih obuka, da su najmanje 240 žrtava mina i/ili članova njihovih porodica, polaznika poslovnih obuka, samozaposleni ili zaposleni kroz pružanje poslovnih grantova za otvaranje novih radnih mjesta i da je aktivno javno/privatno/civilno partnerstvo usmjereno ka stvaranju većeg broja radnih mjesta i tržišnih veza uspostavljeno u ciljanim područjima – sve do kraja projekta.