Programiranje

Faza indikativnog programiranja je uspostavljanje općih smjernica i principa za saradnju EU sa nekom zemljom. Temelji se na dvije vrste dokumenata: programiskim dokumentima Evropske komisije i državnim dokumentima, koji definiraju prioritete u pojedinim sektorima.

Ova faza zasnovana je na analizi problema i mogućnostima zemlje, imajući u vidu prioritete Europske unije i lokalne prioritete. Usaglašava se sektorski i tematski fokus pomoći EU i u grubim crtama se osmišljavaju ideje za projekte i programe.

Indikativno programiranje