Identifikacija

Nakon što je uspostavljen opći okvir strategije pomoći EU-a, slijedi faza identifikacije. Analiziraju se problemi, potrebe i interesovanja mogućih zainteresiranih strana i identificiraju se projektne ideje.

Za ovu fazu se mogu uraditi sektorske, tematske i inicijalne studije (odnosno ˝pred-studije izvodljivosti˝) da bi se lakše identificirale, odabrale ili ispitale konkretne ideje. Identifikacija projektnih/programskih aktivnosti znatno ovisi o kapacitetima preglagatelja projekta, odnosno o kapacitetima države korisnice pomoći zato što se u ovoj fazi identificiraju konkretne mjere za koje se traži finansiranje.

Identifikacija