Implementacija

Sljedeća faza projektnog ciklusa obuhvata implementaciju projekta. To općenito podrazumjeva da će se dogovorena finansijska sredstva iskoristiti na taj način da se ispuni svrha pojedine mjere ili projekta kako bi se ostvarila korist za ciljne grupe. U toku faze implementacije jako je bitan monitoring projekta. Bitan je zbog toga što je potrebno redovno nadgledati (monitorisati) u kojem smijeru ide sam projekt, da li je potrebno nešto na njemu mijenjati. Monitoring je bitan jer ukoliko vidimo da bi mogli imati problema sa nekim od aktivnosti u toku implementacije, onda je važno na vrijeme to da primjetimo i da problem što prije otklonimo.

Implementacija