Evaluacija

Evaluacija je završna faza projektnog ciklusa zato što se radi o sistematskom ocjenjivanju završenog projekta. Cilj ove faze jeste osigurati vjerodostojne i korisne informacije kako bi se naučene lekcije i iskustva uključili u proces donošenja odluka u novoj fazi programiranja pri odabiru novih projekata. Preporuke i zaključci provedenog projekta pomažu u budućnoj suradnji.

Evaluacija