Category Archives: Novosti

Obuka za državne službenike na temu ˝Upravljanje projektnim ciklusom˝ – Modul 2

logo_ba

Od 12. – 13. novembra u prostorijama Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine nastavljena je obuka za državne službenike na temu ˝Upravljanje projektnim ciklusom˝.

Obuka za državne službenike na temu ˝Upravljanje projektnim ciklusom˝

logo_ba

U periodu oktobar – novembar 2012. godine Trening i konsalting organizacija Izbor Plus održaće niz treninga za državne službenike na temu ˝Upravljanje projektnim ciklusom˝.

Obuka ˝Izgradnja tima˝

IOM-horz

Trening i konsalting organizacija Izbor Plus održala još jedan trening u okviru NATO Perspektiva programa.

Obuka ¨Karijerno savjetovanje˝

IOM-horz

Naša organizacija u saradnji sa IOM nastavlja sa nizom aktivnosti u sklopu NATO Perspektiva programa.

Trening na temu ¨Poslovno planiranje¨

IOM-horz

Trening i konsalting organizacija Izbor Plus i njeni konsultanti nastavljaju sa održavanjem obuka i treninga u sklopu NATO Perspektiva programa.

Trening ˝Komunikacijske vještine˝

IOM-horz

Od 27. – 29. juna održan trening na temu ˝Komunikacijske vještine˝

Trening ˝Monitoring, evaluacija i izvještavanje˝

IOM-horz

Održan trening na temu ˝Monitoring, evaluacija i izvještavanje˝ za NATO Perspektiva Program BiH.

Nastavljene obuke PCM

fb 1

Konsultanti orzanizacije ˝Izbor Plus˝ nastavljaju sa održavanjem niza obuka iz oblasti Projest Cycle Managementa (PCM).

Održana radionica za službenike federalnih ministarstava i agencija

logo_ba

Od 7. do 9. decembra/prosinca 2011. godine u prostorijama Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine održan trening na temu ˝Pisanje i praćenje projekata sa fokusom na EU fondove¨ za ministarstva i agencije sa federalnog nivoa Bosne i Hercegovine.

Nastavak obuke za službenike OHR-a

OHR1

Nakon dva treninga za uposlenike OHR (juni i oktobra, 2011.) TKO Izbor Plus  je osmislio i nastavak edukacije koji se desio  u prostorijama OHR od 26. – 27. januara 2012. godine.